Wednesday, August 28, 2013

Delavnica Male Kline: PRESENCING
                                Levja jama, Chauvet-Pont-d'Arc v: Werner Herzog, Jama pozabljenih sanj
NAGIB 2nd Floor @ ex-Casino (Glavni trg 1):      Delavnice 
[Sreda, 28. 8. – Petek, 30. 8. od 10h-17h]


# Mala Kline: PRESENSING 
Raziskovalno srečanje


Vadba, ki jo imenujem "presencing", temelji na čustvenem in transformativnem utelešanju podob. Jedro prakse je "postati podoba". Opazujemo, kako nas podoba s svojo prisotnostjo in logiko giba in kako v trenutku oblikuje telo. Sledimo podobi in gibanju, ki ga predlaga. Podoba, s katero delamo, omogoča, da se skozi nas pojavi določena prisotnost. V vadbi "presencing" razijamo porozno, tekoče in voljno telo, domišljija pa postane odzivna in se z lahkoto aktivira. Učimo se mehkega prehajanja med resničnostjo in svetom notranjih podob, med zunaj in znotraj, med jazom in drugim, ter sočasnega obstoja skozi mnoga raznolika stališča. Vadba "presencing" je temeljna za kreacijo performativnega gibalnega, tekstovnega ali petega performativnega materiala.

The practice of PRESENCING is based on the affective and transformative performance of image. The core of the practice is ‘becoming an image’. We allow an image with its own presence and logic to move us. We allow it to in-form the body and work with the movements the image proposes. The image allows for a specific presence(s) to take place through us. The practice of PRESENCING suggests an open, porous, flowing and malleable body and trains our imagination to be responsive and easily activated. We train to willfully and swiftly shift between the outside reality and the realm of images, between in and out, between the self and the other, embracing multiple points of view. The practice of PRESENCING in-forms the creation and transformation of performative material on the levels of movement, text, physical action or song.

No comments:

Post a Comment