Wednesday, August 28, 2013

Druženje z umetniki: PostArtLab KODA : ODER. 28.8. ob 19h (Glavni trg 22)


NAGIB @ GT22: Odprti umetniški procesi ob 19.00


Druženje z umetniki


# sreda 28. Avgust,: PostArtLab – KODA: ODER [Koncept: Monika Pocrnjić Programiranje: Matjaž Lenhart]. Projekt"Lekcija 5 - Hacklab GT22" (Lokacija druženja: GT22 – Glavni trg 22)


PostArtLab – KODA: ODER
Koncept: Monika Pocrnjić
Programiranje: Matjaž Lenhart

Plesna predstava lahko vklučuje neskončno vrsto tem, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju.  Sodobni ples raziskuje prostor in računalniške tehnologiije, ter odpira povsem nove možnosti ustvarjanja.  Pri tem nastajajo eksperimentalna okolja, ki obljubljajo »sočasnost bivanja« v realnem in virtualnem prostoru.  Instalacija KODA:ODER je interaktivno  okolje , ki se odziva na gibanje in ga transformira v zvok. Ob tem poskuša znotraj »Lekcije 5 – HacklabGT22«  vzpostaviti dialog o plesnih produkcijah in tehnologiji.

Dance performance can include an endless range of topics  that we are facing in everyday life. Modern dance explores space and computer technology, opening completely new possibilities for creativity. During this process, an experimental environment, promising a "simultaneous existence" in real and virtual space emerged. The installation CODE: STAGE is an interactive environment that reacts to presence and transforms movement it into sound.  Within the "Lesson 5 - HacklabGT22" it attempts to form a dialogue between dance production and technology.

No comments:

Post a Comment