Saturday, August 31, 2013

Druženje z umetniki: danceCO. 31.8. ob 19h (2nd Floor@ex Casino)


Arhiv danceCO Tel Aviv 2011 (Photo: Dekel Danoch)NAGIB 2nd Floor @ ex-Casino & GT22: Odprti umetniški procesi ob 19.00Druženje z umetniki:

# sobota, 31. Avgust: danceCO (Lokacija druženja: 2nd Floor @ ex-Casino)

danceCO

Mednaroden sodobno-plesni kolektiv danceCO se v svojem delu intenzivno ukvarja s pretvarjanjem časov. V svojem umetniškem delu se kolektiv trenutno ukvarja z začasnostjo: ustvarja opus začasnih plesov (temporary dances) v različnih medijih; posrednostih, ki bodo v določenem trenutku zavzele obliko neposredonosti. Delo kolektiva danceCO je osredotočeno osredotočeno na zgodovino, sedanjost pa je načrtovana v bližnji prihodnosti, ki bo s produkcijskimi pogoji (pripravljen ustrezen oder, finančna vzdržnost našega dela, ustrezna vidnost itn.) uspela zagotoviti ustrezno obliko sodobnosti ter z njo možnost umetnosti in plesa. Ustvarjanje danceCO je osredotočeno na dela v nastajanju. Kolektiv, ustanovljen leta 2011 nekje med Slovenijo, Madžarsko, Nemčijo in Izraelom, je sestavljen iz obetavnih mladih umetnikov različnih starosti in talentov. Festival Nagib bo predstavili štiri njihove začasne koreografije: danceCO "web-site-on-line", danceCO
"absoluteB", danceCO "dancEtudes", danceCO
"scoring dance – from the dance archive". 

3 comments: